Aktualności

Data aktualizacji 04.05.2022

Drodzy Państwo!
Z dniem 01.05.2022 staże zawodowe przedłużone o 2 miesiące kontynuuje dodatkowe 6 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
Łącznie na ten moment przedłużone staże w kierunku „Cukiernik” oraz „Monter zabudowy i robót wykończeniowych” kontynuuje aż 22 Uczestników/-czek.

Wszystkim Uczestnikom życzymy przyjemnej i owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 27.04.2022

Szanowni Państwo!
Z radością informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie z dniem 25.04.2022 zatwierdził wniosek o przedłużenie Projektu do 30.06.2022. W związku z tym zaakceptowane zostały także przedłużenia staży dla naszych Uczestników.
Z dniem 27.04.2022 przedłużone o 2 miesiące staże kontynuuje 16 Uczestników/Uczestniczek. Staże zawodowe w kierunku „Cukiernik” oraz „Monter zabudowy i robót wykończeniowych” odbywają się pod czujnym okiem wykwalifikowanych opiekunów na terenie Krasnegostawu, Chełma i okolic.

 

Data aktualizacji 14.04.2022

Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów!

 

Data aktualizacji 01.03.2022

Miło nam poinformować, że praca w Projekcie wrze! Wszyscy nasi Uczestnicy kontynuują
3-miesięczne staże podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe z zakresu „Cukiernik” oraz „Monter zabudowy i robót wykończeniowych”.
Życzymy dalszej owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 21.02.2022

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że z dniem dzisiejszym Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wyraził zgodę na przedłużenie projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” do 31.05.2022 r.
Tym samym staże trwające 3 miesiące będzie mogło zakończyć aż 30 Uczestników Projektu.
Dziękujemy, a naszym stażystom życzymy owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 03.01.2022

Szanowni Państwo!
Radośnie witamy wszystkich w Nowym Roku i życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia.
Z przyjemnością informujemy, że od 3.01 kolejne grupy Uczestników Projektu rozpoczęły staże zawodowe, odpowiednio na stanowiskach cukierniczych oraz monterskich. Wszystkim stażystom życzymy owocnej pracy i samych przyjemnych chwil!

 

Data aktualizacji 21.12.2021

Szanowni Państwo,
Chcemy życzyć Państwu miłych, wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych. Życzymy Wszystkim wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym Roku.
Dodatkowo uprzejmie informujemy, że biuro firmy Consultor Sp. z o.o. w dniu 24.12.2021 r. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 15.12.2021

Szanowni Państwo,
Miło Nam ogłosić, że wszyscy Uczestnicy Projektu zakończyli już szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe! Nasi Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje na „Cukiernika” (Grupa 4 i 5) oraz „Montera zabudowy i robót wykończeniowych”. Gratulujemy wszystkich świetnych ocen!

 

Data aktualizacji 10.11.2021

Szanowni Państwo!
Z radością informujemy, że Grupa 4 oraz Grupa 5 ruszyły ze Szkoleniami podnoszącymi/uzupełniającymi kwalifikacje pt.: „Cukiernik”. Obie grupy spędzą 144h dydaktyczne z wykwalifikowanymi trenerami, którzy w jasny i przejrzysty sposób wytłumaczą Uczestnikom tajniki Cukierników oraz pomogą im przygotować się na następny krok, czyli staże zawodowe! Oba szkolenia zostaną zwieńczone egzaminem, który potwierdzi uzyskane kwalifikacje.
Życzymy słodkiej pracy!

 

Data aktualizacji 04.10.2021

Miło nam poinformować, że praca w Projekcie wrze! Kolejne osoby z grupy 2 „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” rozpoczęły 3-miesięczne staże. Mamy szczerą nadzieję, że praca da im satysfakcję!

Dodatkowo, Uczestnicy z grupy 4 „Cukiernik” niedługo rozpoczną spotkania z socjoterapeutą, które stanowić będą zwieńczenie „Zadania 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym – poradnictwo specjalistyczne”. Życzymy wszystkim owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 09.09.2021

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że grupa II „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” zakończy dziś szkolenie podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe, które zostanie zwieńczone egzaminem. Po zdaniu egzaminu Nasi Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Powodzenia i połamania piór!
Dodatkowo informujemy, że grupa V „Cukiernik” od 14.09.2021 rozpocznie zajęcia z Treningu umiejętności społecznych, które będą odbywać się w Krasnymstawie. Życzymy miłej pracy i dobrej zabawy!

 

Data aktualizacji 02.08.2021

Z radością informujemy, że większa część naszych Uczestników z gr. I „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” rozpoczęła już staże zawodowe. Życzymy przyjemnej i owocnej pracy!

Dodatkowo z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy spotkania w ramach zadania 1 „Diagnoza potrzeb uczestników projektu – stworzenie ścieżki reintegracji” dla grupy IV „Cukiernik”! Spotkania będą odbywały się w Chełmie, przy ul. Partyzantów 8.

 

Data aktualizacji 09.07.2021

Miło nam poinformować, że dziś grupa I "Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" rozpoczyna Szkolenie podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe!

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i łagodniejszych temperatur.

Gorąco dodatkowo zachęcamy do udziału w Projekcie. Zostały jeszcze wolne miejsca na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, a także na "Cukiernika" oraz "Kucharza"!

 

Data aktualizacji 17.06.2021

Miło nam poinformować, że grupa I – Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej rozpoczęła kolejne formy  wsparcia w postaci: Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym
poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy
.

Zachęcamy Państwa do udziały w Projekcie! Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 

Data aktualizacji 17.05.2021

Drodzy Państwo,
Miło nam poinformować, że grupa II – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji, mające na celu identyfikację Uczestników/czek Projektu: potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potencjałów i deficytów oraz określenia celu zawodowego.
Zachęcamy Państwa do udziały w Projekcie. Aktualnie trwa rekrutacja na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” Ilość miejsc ograniczona!!!

 

Data aktualizacji 04.05.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym grupa I – Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 15.04.2021

Projekt skierowany jest do 60 (35 kobiet i 25 mężczyzn) osób niepełnosprawnych wykluczonych lub osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego: Lublin, Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Opole Lubelskie, Piaski, Mełgiew, Łopiennik Górny, Milanów, Fajsławice.
Zapraszamy:
•    osoby pozostające bez zatrudnienia,
•    osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP,
•    osoby o niskich kwalifikacjach,
•    osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi),
•    osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
•    otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w Projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    osoby korzystające z POPŻ 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy:
•    Diagnozę potrzeb uczestników Projektu
•    Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy,
•    Zajęcia z trenerem aktywności,
•    Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
•    Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
•    Staże zawodowe,

A także:
•    Stypendium szkoleniowe i stażowe,
•    Materiały szkoleniowe,
•    Zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
•    Poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
•    Badania lekarskie.

 

Data aktualizacji 01.03.2021

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” .

Informujemy, że już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-380 i 502-685-734 lub osobiście w siedzibie Biur Projektu . Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biur lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo