Aktualności

Data aktualizacji 09.09.2021

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że grupa II „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” zakończy dziś szkolenie podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe, które zostanie zwieńczone egzaminem. Po zdaniu egzaminu Nasi Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Powodzenia i połamania piór!
Dodatkowo informujemy, że grupa V „Cukiernik” od 14.09.2021 rozpocznie zajęcia z Treningu umiejętności społecznych, które będą odbywać się w Krasnymstawie. Życzymy miłej pracy i dobrej zabawy!

 

Data aktualizacji 02.08.2021

Z radością informujemy, że większa część naszych Uczestników z gr. I „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” rozpoczęła już staże zawodowe. Życzymy przyjemnej i owocnej pracy!

Dodatkowo z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy spotkania w ramach zadania 1 „Diagnoza potrzeb uczestników projektu – stworzenie ścieżki reintegracji” dla grupy IV „Cukiernik”! Spotkania będą odbywały się w Chełmie, przy ul. Partyzantów 8.

 

Data aktualizacji 09.07.2021

Miło nam poinformować, że dziś grupa I "Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" rozpoczyna Szkolenie podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe!

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i łagodniejszych temperatur.

Gorąco dodatkowo zachęcamy do udziału w Projekcie. Zostały jeszcze wolne miejsca na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, a także na "Cukiernika" oraz "Kucharza"!

 

Data aktualizacji 17.06.2021

Miło nam poinformować, że grupa I – Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej rozpoczęła kolejne formy  wsparcia w postaci: Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym
poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy
.

Zachęcamy Państwa do udziały w Projekcie! Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 

Data aktualizacji 17.05.2021

Drodzy Państwo,
Miło nam poinformować, że grupa II – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji, mające na celu identyfikację Uczestników/czek Projektu: potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potencjałów i deficytów oraz określenia celu zawodowego.
Zachęcamy Państwa do udziały w Projekcie. Aktualnie trwa rekrutacja na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” Ilość miejsc ograniczona!!!

 

Data aktualizacji 04.05.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym grupa I – Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 15.04.2021

Projekt skierowany jest do 60 (35 kobiet i 25 mężczyzn) osób niepełnosprawnych wykluczonych lub osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego: Lublin, Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Opole Lubelskie, Piaski, Mełgiew, Łopiennik Górny, Milanów, Fajsławice.
Zapraszamy:
•    osoby pozostające bez zatrudnienia,
•    osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP,
•    osoby o niskich kwalifikacjach,
•    osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi),
•    osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
•    otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w Projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    osoby korzystające z POPŻ 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy:
•    Diagnozę potrzeb uczestników Projektu
•    Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy,
•    Zajęcia z trenerem aktywności,
•    Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
•    Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
•    Staże zawodowe,

A także:
•    Stypendium szkoleniowe i stażowe,
•    Materiały szkoleniowe,
•    Zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
•    Poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
•    Badania lekarskie.

 

Data aktualizacji 01.03.2021

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” .

Informujemy, że już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-380 i 502-685-734 lub osobiście w siedzibie Biur Projektu . Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biur lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo