Aktualności

Data aktualizacji 09.07.2021

Miło nam poinformować, że dziś grupa I "Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" rozpoczyna Szkolenie podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe!

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i łagodniejszych temperatur.

Gorąco dodatkowo zachęcamy do udziału w Projekcie. Zostały jeszcze wolne miejsca na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”, a także na "Cukiernika" oraz "Kucharza"!

 

Data aktualizacji 17.06.2021

Miło nam poinformować, że grupa I – Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej rozpoczęła kolejne formy  wsparcia w postaci: Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym
poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy
.

Zachęcamy Państwa do udziały w Projekcie! Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 
Rozpoczynamy grupowe warsztaty Trening umiejętności społecznych
W ramach Treningu umiejętności społecznych odbędą się warsztaty grupowe w dniach 17.06.2021 -29.06.2021 w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 dla grupy 3 projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi trener, który posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 28.05.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach zad.2 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla Uczestników gr. 3
25.05.2021 r. ruszają spotkania w ramach Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego z prawnikiem i psychologiem dla 1 grupy projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie przy ul. Zamkowej 31 w dniach 25.05.2021 – 09.06.2021. Poradnictwo poprowadzi psycholog i prawnik, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo.

 

Data aktualizacji 17.05.2021

Drodzy Państwo,
Miło nam poinformować, że grupa II – Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji, mające na celu identyfikację Uczestników/czek Projektu: potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potencjałów i deficytów oraz określenia celu zawodowego.
Zachęcamy Państwa do udziały w Projekcie. Aktualnie trwa rekrutacja na szkolenie „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” Ilość miejsc ograniczona!!!

 

Data aktualizacji 13.05.2021

Rozpoczynamy spotkania w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 3
13.05.2021 r. ruszają spotkania z doradcą zawodowym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 13.05.2021 - 14.05.2021.
20.05.2021 r. ruszają spotkania z pracownikiem socjalnym w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 20.05.2021 - 22.05.2021.
26.05.2021 r. ruszają spotkania z psychologiem w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu z IPD dla Uczestników gr. gr. 3 Projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”. Zajęcia będą odbywały się w Gostyninie  przy ul. Zamkowej 31 w dniach 26.05.2021 - 27.05.2021.
Diagnoza potrzeb pozwoli na dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu. Jej wyniki umożliwią formowanie grupy szkoleniowej, uwzględniając m.in. sytuację osobistą, zawodową i domową Uczestników, co zwiększy efektywność wsparcia.
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 10.05.2021

Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników I grupy szkolenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY .
10.05.2021r. ruszają 3-miesięczne staże zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 1 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 04.05.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym grupa I – Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej rozpoczęła pierwszą formę wsparcia w postaci Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 26.04.2021

Rozpoczynamy pierwsze staże zawodowe dla Uczestników II grupy szkolenia PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY .
26.04.2021r. ruszają 3-miesięczne staże zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Data aktualizacji 22.04.2021

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe MAGAZYNIER dla Uczestników gr I projektu „Aktywizacja Twoją szansą!”
22.04.2021r. rusza szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy”  dla grupy nr 2 projektu „Aktywizacja Twoją szansą” realizowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmie 96 h dydaktycznych i potrwa do 08.07.2021r. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Szydłowcu przy ul. Radomskiej 2.

 

Data aktualizacji 15.04.2021

Projekt skierowany jest do 60 (35 kobiet i 25 mężczyzn) osób niepełnosprawnych wykluczonych lub osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego: Lublin, Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Lubartów, Opole Lubelskie, Piaski, Mełgiew, Łopiennik Górny, Milanów, Fajsławice.
Zapraszamy:
•    osoby pozostające bez zatrudnienia,
•    osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP,
•    osoby o niskich kwalifikacjach,
•    osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi),
•    osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
•    otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w Projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    osoby korzystające z POPŻ 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy:
•    Diagnozę potrzeb uczestników Projektu
•    Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy,
•    Zajęcia z trenerem aktywności,
•    Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy,
•    Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
•    Staże zawodowe,

A także:
•    Stypendium szkoleniowe i stażowe,
•    Materiały szkoleniowe,
•    Zewnętrzne egzaminy po szkoleniach,
•    Poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych (w tym szkolenia),
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
•    Badania lekarskie.

 

Data aktualizacji 01.03.2021

Szanowni Państwo,
rozpoczęliśmy realizację projektu „Aktywizacja Twoją szansą!” .

Informujemy, że już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niebawem odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-380 i 502-685-734 lub osobiście w siedzibie Biur Projektu . Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biur lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo