Usługi

Ścieżka przewidziana w Projekcie dla Uczestników/czek:
1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu- stworzenie ścieżki reintegracji,
2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poradnictwo specjalistyczne, trening umiejętności społecznych i trening aktywnego poszukiwania pracy
3. ZAJĘCIA Z TRENEREM AKTYWNOŚCI
4. Indywidualne i kompleksowe Pośrednictwo pracy
5. SZKOLENIA podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe
6. Staże zawodowe -3 miesięczne

Script logo